You are currently viewing Zawody rowerowe
Zawody rowerowe Skimka

Zawody rowerowe

Zawody rowerowe – Otwarte Mistrzostwa Skawiny

Miło nam zaprosić wszystkich chętnych do rywalizacji w Otwartych Mistrzostwach Skawiny, które odbędą się 12 czerwca start godz. 11:00 na terenie Starorzecza przy Parku Skawińskim. Jak zwykle czeka was rywalizacja sportowa na wyznaczonej trasie z ustawionym torem przeszkód. Na najlepszych czekają:

  • Puchary
  • Nagrody
  • Dyplomy dla wszystkich uczestników
  • oraz upominki dla pozostałych zawodników

REGULAMIN XVII OTWARTYCH MISTRZOSTW SKAWINY
W ZAWODACH ROWEROWYCH 2021 z konkurencją RODZINNĄ

Organizator: Klub Sportowy SKIMKA
Cel zawodów: Celem zawodów jest integracja, popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku wśród dzieci i rodziców oraz rodzin. Wyłonienie Mistrzów Skawiny.
Termin i miejsce zawodów: 12.06.2021 (sobota)
Park Miejski w Skawinie (teren Starorzecza).
Start o godz. 11:00 – 11:15.
Przewidywane zakończenie zawodów o godz. 14:30.
Zgłoszenia, opłaty startowe:
Zgłoszenia ONLINE na www.skimka.pl do 11 września do godz. 20:00 opłata 20 zł. a przy zapisach w dniu zawodów od godz. 09:30 do godz. 10:40 przed startem opłata 30 zł.
Przy zgłaszaniu rodzeństwa opłata naliczana jest od każdego dziecka bez względu na ilość zgłaszanych braci i sióstr.
Opłata startowa jest pobierana na miejscu przed startem w Biurze Zawodów.
Informacjawww.skimka.pl; info@skimka.pl. tel. 502-512-556
Sposób przeprowadzenia zawodów: Odbędzie się jeden przejazd przez wyznaczony tor przeszkód.
Wyniki: W grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg. rzeczywistego czasu przejazdu.
Warunki uczestnictwa: Uczestnikami zawodów mogą być dzieci, które urodziły się w 2006 roku i później. Każdy uczestnik
bierze udział w zawodach na własne (opiekunów) ryzyko i odpowiedzialność. W grupie przedszkolnej dopuszcza się
pomoc rodzica-opiekuna.
W grupie OPEN mogą brać udział tylko rodzice (dziadkowie) zgłoszonych uczestników.
Start w zawodach RODZINNYCH
Punktacja rodzinna:
Rodzic (dziadkowie) + dziecko z gr I-XII. Przed startem podajemy skład drużyny Rodzinnej.
Wyniki:
Po zawodach we wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg. rzeczywistego czasu przejazdu.
W przypadku jednakowej ilości punktów bierze się pod uwagę sumę rzeczywistych czasów przejazdu.
Kask jest OBOWIĄZKOWY !!!
Podział na grupy wiekowe:
• I gr. dz 2016 i młodsi
• II gr. chł. 2016 i młodsi
• III gr. dz. 14 -15
• IV gr. chł. 14 -15
• V gr. dz. 12 – 13
• VI gr. chł. 12 – 13
• VII gr. dz. 10 – 11
• VIII gr. chł. 10 – 11
• IX gr. dz. 08 – 09
• X gr. chł. 08 – 09
• XI gr. dz. 06 – 07
• XII gr. chł. 06 – 07
• Open kobiety (tylko) Rodzice
• Open mężczyźni (tylko) Rodzice
W przypadku małej ilości zawodników w danej grupie organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przybliżonych kategoriach!
Oglądanie trasy: w dniu zawodów od godz. 10:20 do 10:55, obok trasy przejazdu.
Dyskwalifikacja zawodnika następuje gdy ominie przeszkodę, pomyli trasę lub nie stawi się na start do momentu przejazdu ostatniego zawodnika swojej grupy.
Interpretacja regulaminu: prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje sędziom zawodów.
Nagrody i dyplomy: organizator zapewnia puchary, nagrody rzeczowe zwycięzcom w każdej grupie do 6 mc. oraz dyplomy i upominki dla każdego uczestnika.
Zawody dofinansowane z budżetu Miasta i Gminy Skawina Gmina Skawina