You are currently viewing Zawody rowerowe w Skawinie
Zawody Rowerowe Skawina

Zawody rowerowe w Skawinie

Zawody rowerowe – Otwarte Mistrzostwa Skawiny 2022

Miło nam zaprosić wszystkich chętnych do rywalizacji w Otwartych Mistrzostwach Skawiny, które odbędą się
2 października start godz. 11:00 na terenie Starorzecza przy Parku Skawińskim.
Jak zwykle czeka was rywalizacja sportowa na wyznaczonej trasie z ustawionym torem przeszkód. 

Na najlepszych czekają:

  • Puchary
  • Nagrody
  • Dyplomy dla wszystkich uczestników
  • oraz upominki dla pozostałych zawodników
Puchar Skimka

REGULAMIN XIX OTWARTYCH MISTRZOSTW SKAWINY W ZAWODACH ROWEROWYCH 2022 z konkurencją RODZINNĄ

Organizator:
Klub Sportowy SKIMKA
Cel zawodów:
Celem zawodów jest integracja, popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku wśród dzieci i rodziców
oraz rodzin. Wyłonienie Mistrzów Skawiny.
Termin i miejsce zawodów:
2.10.2022 (niedziela)
Park Miejski w Skawinie (teren Starorzecza) za Dworkiem Skawińskim.

 

Start o godz. 11:00 – 11:15.

Przewidywane zakończenie zawodów o godz. 14:30.
Zgłoszenia, opłaty startowe:
Zgłoszenia ONLINE na www.skimka.pl do  października do godz. 20:00 opłata członka zawodów 20 zł.
a przy zapisach w dniu zawodów od godz. 09:30 do godz. 10:40 przed startem opłata 30 zł.
Przy zgłaszaniu rodzeństwa opłata naliczana jest od każdego dziecka bez względu na ilość zgłaszanych braci i sióstr.
Opłata startowa jest pobierana na miejscu przed startem w Biurze Zawodów.
Informacja
www.skimka.pl; info@skimka.pl. tel. 502-512-556
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Odbędzie się jeden przejazd przez wyznaczony tor przeszkód.
Wyniki:
W grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg. rzeczywistego czasu przejazdu.
Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami zawodów mogą być dzieci, które urodziły się w 2008 roku i później. Każdy uczestnik
bierze udział w zawodach na własne (opiekunów) ryzyko i odpowiedzialność.
W grupie przedszkolnej dopuszcza się
pomoc rodzica-opiekuna.
W grupie OPEN mogą brać udział tylko rodzice (dziadkowie) zgłoszonych uczestników.
Start w zawodach RODZINNYCH
Punktacja rodzinna:
Rodzic (dziadkowie) + dziecko z gr I-XII. Przed startem podajemy skład drużyny Rodzinnej.
Wyniki:
Po zawodach we wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc wg. rzeczywistego czasu przejazdu.
W przypadku jednakowej ilości punktów bierze się pod uwagę sumę rzeczywistych czasów przejazdu.
Kask jest OBOWIĄZKOWY !!!

Podział na grupy wiekowe:
• I gr. dz 2018 i młodsi
• II gr. chł. 2018 i młodsi
• III gr. dz. 16 -17
• IV gr. chł. 16 -17
• V gr. dz. 14 – 15
• VI gr. chł. 14 – 15
• VII gr. dz. 12 – 13
• VIII gr. chł. 12 – 13
• IX gr. dz. 10 – 11
• X gr. chł. 10 – 11
• XI gr. dz. 08 – 09
• XII gr. chł. 08 – 09
• Open kobiety (tylko) Rodzice lub dziadkowie
• Open mężczyźni (tylko) Rodzice lub dziadkowie

W przypadku małej ilości zawodników w danej grupie organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup
 w przybliżonych kategoriach!
Oglądanie trasy:
w dniu zawodów od godz. 10:20 do 10:55, obok trasy przejazdu.
Dyskwalifikacja zawodnika następuje gdy ominie przeszkodę, pomyli trasę lub nie stawi się na start
do momentu przejazdu ostatniego zawodnika swojej grupy.
Interpretacja regulaminu:
prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje sędziom zawodów.
Nagrody i dyplomy:
organizator zapewnia puchary, nagrody rzeczowe zwycięzcom w każdej grupie do 6 mc.
oraz dyplomy i upominki dla każdego uczestnika.
Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją imprezy jest:
Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji Skimka, 32-050 Skawina, ul. Wyrwisko 6.

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Skawina

Gmina Skawina