Kontakt z nami

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji Skimka
32-050 Skawina, ul. Wyrwisko 6, Małopolska
nip: 944-20-84-599, regon: 356719333
Nr konta bankowego: 
56 86000002 0000 0086 2275 0001

W każdym tytule przelewu należy wpisać !
Na cele Statutowe Stowarzyszenia Skimka

Wiadomość

Kontakt z nami