Spotkanie przed obozowe

Info dotyczące wyjazdu na obóz rowerowy do Krasnobrodu

Spotkanie dotyczące wyjazdu na obóz rowerowy do Krasnobrodu odbędzie się w dniu 15 czerwca.
Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie o godz 18:00.
Podczas spotkania będziemy omawiać wytyczne dla uczestników obozu oraz wyposażenie i plan pobytu.
Również będziemy zbierać wypełnione karty obozowe oraz pobierać resztę wpłaty za obóz.
Na adres e-mail zostało wysłane oświadczenie Covid, które należy dostarczyć w dniu wyjazdu przy autokarze
lub pobrać z naszej strony poniżej.
Oświadczenia będą zbierały Pani Marzena i Halina